EVENTO 12゜ WANKO SOBA MATSURI  dia 08/04/2018 IWATE KENJINKAI